автоматическое размещение объявлений

https://texnoblogger.wordpress.com/

Автоматическое размещение объявлений на досках объявлений. Программа на прокат: https://webbiz.in.ua/threads/avtomaticheskoe-razmeschenie-objavlenij-sdam-v-arendu-programmu.1471